GREENLAKE RESORT

Chiang Mai

โปรโมชั่นแพ็คเกจงานเลี้ยง

แพ็คเกจงานเลี้ยง ช่วงนี้มีโปรโมชั่น จัดงานเลี้ยง 100 ท่านขึ้นไป จากราคา 400 บาท/ท่าน ลดเหลือ 380 บาท/ท่าน

จากวันนี้ - จนถึง 15 กรกฎาคม 2559 นี้เท่านั้น สนใจติดต่อ ฝ่ายขาย 053-112888,089-6356727 


ย้อนกลับ
© Copyright 2015 GREEN LAKE RESORT CHIANGMAI All rights reserved.
230 Moo 2, Cholapatarn Rd., Muang, Chiangmai 50300 Tel. (66) 053 112888 Fax. (66) 053 112820, 24
230 หมู่ 2 ถ.เลียบคลองชลประทาน ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร. (66) 053 112888 แฟกซ์. (66) 053 112820, 24