GREENLAKE RESORT

Chiang Mai

ราคาพิเศษสุดๆ แพ็คเกจงานประชุมสัมมนา

แพ็คเกจงานประชุมสัมมนาในช่วงนี้ ราคาพิเศษสุดๆ สนใจติดต่อฝ่ายขาย 053-112-888 ,089-6356727 


ย้อนกลับ
© Copyright 2015 GREEN LAKE RESORT CHIANGMAI All rights reserved.
230 Moo 2, Cholapatarn Rd., Muang, Chiangmai 50300 Tel. (66) 053 112888 Fax. (66) 053 112820, 24
230 หมู่ 2 ถ.เลียบคลองชลประทาน ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร. (66) 053 112888 แฟกซ์. (66) 053 112820, 24