GREENLAKE RESORT

Chiang Mai

แพ็คเกจแต่งงาน Wedding package

บริการรับจัดงานแต่งงานในบรรยากาศริมทะเลสาบ บรรยากาศดี ๆ หนึ่งเดียวในเชียงใหม่

ย้อนกลับ
© Copyright 2015 GREEN LAKE RESORT CHIANGMAI All rights reserved.
230 Moo 2, Cholapatarn Rd., Muang, Chiangmai 50300 Tel. (66) 053 112888 Fax. (66) 053 112820, 24
230 หมู่ 2 ถ.เลียบคลองชลประทาน ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร. (66) 053 112888 แฟกซ์. (66) 053 112820, 24